Adresa FSE SPIRU HARET nr 742 18 10 2018 Ministru Rovana Plumb

in format pdf  ...Comunicat FSE SPIRU HARET 2 oct 2018 - 4000 de posturi taiate

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” solicită Primului Ministru Viorica Dăncilă să blocheze aplicarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4884/2018, care ar conduce la concedierea a peste 4.000 de angajați din învățământ.   „După ce, în urma comunicatului nostru din 31 august a.c., Ministerul Educației Naționale(MEN) ne-a acuzat de dezinformare, începând de ieri, în baza OMEN nr. 4884/2018, inspectoratele școlare au trecut la tăierea a peste 4.000 de posturi, majoritatea fiind deja ocupate odată cu începerea anului școlar. Este vorba atât personal didactic de predare, cât și de personal didactic auxiliar și nedidactic. Grav este că MEN nici măcar nu a ...


Noutăţi legislativeOUG 96 2018 cu adnotari

  Ordonanta urgenta 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Dată act: 9-nov-2018 Emitent: Guvernul   Prin Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, a fost instituit un nou beneficiu de asistenţă socială prin consolidarea ajutorului social, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Aplicarea prevederilor Legii nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, respectiv acordarea noului beneficiu de asistenţă socială nu se poate realiza în absenţa Sistemului naţional informatic al asistenţei sociale şi depinde de capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a asigura prelu ...

OMEN 4068 DIN 15 IUNIE 2017

ORDIN nr. 4068 din 15 iunie 2017 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea ?i desf??urarea concursului pentru ocuparea func?iilor de director ?i director adjunct din unit??ile de înv???mânt preuniversitar, aprobat? prin Ordinul ministrului educa?iei na?ionale nr. 3.969/2017 În temeiul prevederilor art. 257, 258 ?i art. 259 alin. (3) din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, în baza Hot?rârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea ?i func?ionarea Ministerului Educa?iei Na?ionale, ministrul educa?iei na?ionale emite prezentul ordin. continuarea in format pdf    ...

Galerie foto

scoala romaneasca

Parteneri

casa corpului didactic

ISJ Vreancea