; SIP Vrancea -
Va aflati pe pagina : Informari

Adresa FSE SPIRU HARET nr 742 18 10 2018 Ministru Rovana Plumb

in format pdf  ... [Detalii Articol ....]

 

Informare FSE Spiru Haret - Colegiul liderilor 20 februarie 2018

Nr. 166/21.02.2018   C?tre   SINDICATELE AFILIATE    În aten?ia Doamnei / Domnului Pre?edinte       Stima?i colegi,   În data de 20 februarie 2018, a avut loc ?edin?a Colegiului Liderilor Federa?iei Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET”, la care a fost invitat s? participe ?i domnul Valentin Popa, ministrul educa?iei na?ionale. Domnul ministru a venit înso?it de o echip? format? din reprezentan?i ai Ministerului Educa?iei: doamna secretar de stat Ariana Oana Bucur, domnul secretar de stat Gigel Paraschiv, domnul director general Mihai P?unic?, domnul consilier Constantin Tr?istaru ?i domnul George Ghelmez. În cele ce urmeaz?, vom face o prezentare a punctelor de vedere de interes general pentru salaria?i ... [Detalii Articol ....]

 

Presedintele SIP Vrancea, doamna Paulina Roscan, a fost aleasa vicepresedinte FSE Spiru Haret

Presedintele SIP Vrancea, doamna Paulina Roscan, a fost aleasa vicepresedinte al FSE Spiru Haret. Mesajele invitatilor prezenti la Conferinta Nationala a FSE Spiru Haret sunt in format pdf., iar mai jos gasiti inregistrarea conferintei, filmul care prezinta activitatea din ultimii 4 ani si filmul cu personalitatea lui Spiru Haret. -        pentru inregistrarea de la conferinta accesati urmatorul link:  https://www.youtube.com/watch?v=n0bt0nyuKzE&t=1745s -        pentru filmul care prezinta activitatea din ultimii 4 ani accesati urmatorul link: https://www.youtube.com/watch?v=_yBoIz48-0A&t=2s -        pentru filmul despre Spiru Haret accesati urmatorul link:&nb ... [Detalii Articol ....]

 

Informare - discutii Guvern salarizare_22 02 2017

Nr. 163/22.02.2017   C?tre   SINDICATELE AFILIATE    În aten?ia Doamnei / Domnului Pre?edinte     Stima?i colegi,   În cursul zilei de ast?zi, începând cu ora 09:00, la Guvern, a avut loc o întâlnire între reprezentan?ii Executivului – domnul Prim-Ministru Sorin Grindeanu, domnul ministru Pavel N?stase ?i domnul consilier Marius Nica – ?i cei ai federa?iilor sindicale reprezentative din înv???mânt (Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET” fiind reprezentat? de domnul pre?edinte Marius Ovidiu Nistor). Continuare in format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

Adresa comuna Sindicate invatamant Guvernul Romaniei 8 februarie 2017

C?tre, Guvernul României, Domnului Prim – ministru  Sorin Mihai Grindeanu,     Stimate domnule Prim - ministru

Federa?ia Sindicatelor Libere din Înv???mânt (F.S.L.I.) ?i Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „Spiru Haret” (F.S.E. „Spiru Haret”),  în numele celor peste 260.000 de salaria?i din înv???mântul preuniversitar ale c?ror drepturi ?i interese le reprezint?, v? adreseaz? rug?mintea de a interveni, în calitatea domniei voastre de ?ef al Executivului României, în vederea solu?ion?rii problemelor ap?rute în ceea ce prive?te salarizarea personalului didactic din înv???mântul preuniversitar de stat. ... [Detalii Articol ....]

 

Informare FSE Spiru Haret - decizie CCR 14 12 2016

C?tre   SINDICATELE AFILIATE  În aten?ia Doamnei / Domnului Pre?edinte   Stima?i colegi,               Ast?zi, 14 decembrie 2016, Curtea Constitu?ional? a decis c? Legea de aprobare a OUG 20/2016, prin care Parlamentul a majorat salariile din educa?ie ?i din s?n?tate, este constitu?ional? ?i a amânat pentru vineri decizia pe sesizarea pre?edintelui Klaus Iohannis privind legea PSD prin care sunt eliminate 102 taxe nefiscale. Anun?ul a fost f?cut de c?tre pre?edintele Cur?ii Constitu?ionale, Valer Dorneanu. Potrivit legii de aprobare a OUG 20/2016, „Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de baz? ale personalului din înv???mânt, existente în plat? la data de 31 ... [Detalii Articol ....]

 

Propuneri Metodologie concurs directori 2 septembrie 2016

    Nr. 640/02.09.2016   C?tre   MINISTERUL EDUCA?IEI NA?IONALE ?I CERCET?RII ?TIIN?IFICE   DOMNULUI MINISTRU MIRCEA DUMITRU               Stimate Domnule Ministru,   Având în vedere observa?iile primite din partea cadrelor didactice cu privire la prevederile cuprinse în proiectul Metodologiei privind organizarea ?i desf??urarea concursului pentru ocuparea func?iilor de director ?i director adjunct din unit??ile de înv???mânt preuniversitar, reiter?m dou? dintre propunerile ?i observa?iile Federa?iei Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET”, respinse anterior cu ocazia negocierilor.   I. O prim? propunere vizeaz? dispozi?iile art. 3 alin. (1) lit. i) ... [Detalii Articol ....]

 

Adresa FSE SPIRU HARET 30 08 2016 - Probleme HG 582 salarizare

    Nr.  595/30.08.2016   C?tre   MINISTERUL EDUCA?IEI NA?IONALE ?I CERCET?RII ?TIIN?IFICE   DOMNULUI MINISTRU, DUMITRU MIRCEA             Stimate Domnule Ministru,   Supunem aten?iei dumneavoastr? urm?toarele:   Dup? cum, desigur, cunoa?te?i, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641/22.VIII.2016, a fost publicat? Hot?rârea Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) ?i (8), art. 33 ?i 34 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului pl?tit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum ?i unele m?suri fiscal-bugetare, cu modific?r ... [Detalii Articol ....]

 

Informare FSE Spiru Haret - Lege plata diferente salariale 6 mai 2016

Legea nr. 85/2011 (format word) + adresele FSE SPIRU HARET catre Ministerul Educatiei si Guvern, referitoare la elaborarea Normelor metodologice. In format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

Informare FSE Spiru Haret - Plata doctorat 27 aprilie 2016

    Nr. 346/27.04.2016   C?tre   SINDICATELE AFILIATE    În aten?ia Doamnei / Domnului Pre?edinte     Stima?i colegi,               În data de 22 aprilie 2016, v-am transmis Circulara nr. 346/DRUS/19.04.2016 a Ministerului Educa?iei, prin care se confirm? ceea ce Federa?ia Sindicatelor din Educa?ie „SPIRU HARET” a sus?inut constant, respectiv plata sumelor compensatorii aferente titlului ?tiin?ific de doctor, pentru personalul didactic care a ob?inut acest titlu ulterior datei de 31 decembrie 2009.               V? rug?m s? observa?i c? în circulara respectiv? sunt citate dispozi?iile art. 4 ... [Detalii Articol ....]

 

Pagina :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Galerie foto

  scoala romaneasca

  Parteneri

  casa corpului didactic

  ISJ Vreancea