; SIP Vrancea -
Va aflati pe pagina : Legislatie OMEN 4068 DIN 15 IUNIE 2017

OMEN 4068 DIN 15 IUNIE 2017

print  Tipăreşte  |   email  Email  |   fb   Share on Facebook

ORDIN nr. 4068 din 15 iunie 2017 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea ?i desf??urarea concursului pentru ocuparea func?iilor de director ?i director adjunct din unit??ile de înv???mânt preuniversitar, aprobat? prin Ordinul ministrului educa?iei na?ionale nr. 3.969/2017

În temeiul prevederilor art. 257, 258 ?i art. 259 alin. (3) din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,

în baza Hot?rârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea ?i func?ionarea Ministerului Educa?iei Na?ionale,

ministrul educa?iei na?ionale emite prezentul ordin.

continuarea in format pdf 

 

 

descarca PDF