; SIP Vrancea -
Va aflati pe pagina : Istoric

Istoric

 

 


În 2008 eram considera?i o mân? de tr?d?tori pentru c? am preferat s? cre?m o alternativ? la sindicatul jude?ean de dinainte de 1989. Nu ne d?dea nimeni nici o ?ans? de reu?it? ?i, cu toate acestea, ne-am dezvoltat ?i am crescut mai mult decât doreau unii. Ne-am luptat pentru membrii no?tri ?i asta i-a f?cut ?i pe al?ii s? ni se al?ture. Am pornit 15 ?i acum suntem peste 1.000. Toate acestea le-am realizat în condi?iile în care anii 2008, 2009, 2010 ?i 2011 au fost cei mai grei din istoria sindical? postdecembrist?. A trebuit s? ?inem piept politicienilor ?i politrucilor care doreau s? desfiin?eze organiza?iile sindicale, s? protest?m în strad? ?i chiar s? punem lac?tul pe ?coli pentru a ne ap?ra drepturile. 

SCOP 
Sindicatul Înv???mântului Preuniversitar -FEN Vrancea  ap?r? drepturile membrilor s?i, prev?zute în legisla?ia na?ional?, în pactele, tratatele ?i conven?iile interna?ionale ratificate de România sau la care România este parte, precum ?i în Contractul Colectiv de Munc? aplicabil; promoveaz? interesele profesionale, economice, sociale, culturale ?i sportive ale membrilor no?tri.

OBIECTIVE
o Promovarea ?i derularea unui dialog social real la toate nivelurile; 

o Colaborarea ?i consultarea reciproc?, pe principii de egalitate, cu toate for?ele sociale ?i politice, pentru promovarea intereselor membrilor de sindicat, mai ales în plan legislativ;o Modificarea legisla?iei muncii ?i a dialogului social în acord cu interesele membrilor de sindicat ?i ?inându-se cont de specificul înv???mântului preuniversitar;

o Adoptarea unui PACHET LEGISLATIV AL EDUCAŢIEI, format din: Legea Educa?iei Na?ionale, Statutul Personalului Didactic din înv???mânt ?i Legea salariz?rii personalului din educa?ie, ?inându-se cont de necesitatea redefinirii statutului socio-profesional al salariatului din înv???mânt.

Galerie foto

scoala romaneasca

Parteneri

casa corpului didactic

ISJ Vreancea